müddəi

müddəi
is. <ər.> köhn.
1. hüq. İddia edən, tələb edən, tələbkar, iddiaçı. // Prokuror. Müddəinin tələbi. – Cəmilə <azərbaycanca> və rusca olaraq bir müddəi kimi danışıb deyirdi: – Biz gərək xalq malına öz malımız kimi baxaq!. . S. H.. Sanki müddəilərdən sonra hakim danışacaq, bu vaxta qədər söylənmiş ittihamlara dair öz ədalətli hökmünü bildirəcəkdi. M. Hüs..
2. klas. Düşmən, rəqib, bədxah. Gər sənə əfğanimi bihudə dersə müddəi; Ol sözə tutma qulaq, mən çəkdiyim əfğanə tut! F.. <Əvvəlinci:> Bu hökmranların hamısı biri-birilə müddəidir. Ə. H.. Müddəi çıxmaq – ədavətə başlamaq, düşmənçilik etmək. <Səkinə xanım:> Bu bihəya qardaşımın arvadı mənə müddəi çıxıb pulun yetişməyini təxirə saldı. M. F. A.. Müddəi olmaq – düşmən olmaq; ədavət etmək. İki axund ad və şöhrət üstə həmişə bir-birilə müddəi olarlar. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Mudd — is a surname, and may refer to: Daniel Mudd (b. 1956), American CEO, son of Roger Mudd Harvey Seeley Mudd (1888 1955), American mining engineer, namesake of Harvey Mudd College Howard Mudd (b. 1942), American football player and coach Richard… …   Wikipedia

  • Mudd — Mụdd 〈m.; s; unz.; nddt. u. Seemannsspr.〉 = Mud * * * Mudd   [niederdeutsch], grauer bis schwärzlicher, kalkarmer Halbfaulschlamm, reich an organischen Stoffen; marines Äquivalent der Gyttja; Vorkommen v. a. in der Ostsee …   Universal-Lexikon

  • Mudd [1] — Mudd, Gewicht in Marokko = 24,6 Zollpfund …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Mudd [2] — Mudd, Art Weißfisch …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Müdd — Müdd, Maß, so v.w. Moyo …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Mudd — Mudd, marokk. Gewicht = 24,6 Zollpfd …   Herders Conversations-Lexikon

  • Mudd — Mudd(Mudder,Mutt)m 1.Schlamm,Morast,Schlick.Nebenformzu»⇨Modder1«.Niederdseitdem18.Jh. 2.Kaffeesatz;trüberBodensatz.Westdseitdem19.Jh …   Wörterbuch der deutschen Umgangssprache

  • mudd — mudd(e obs. forms of mud …   Useful english dictionary

  • Mudd — Samuel Alexander Mudd (* 20. Dezember 1833 im Charles County, Maryland; † 10. Januar 1883 ebd.) war ein US amerikanischer Arzt und späterer Politiker, der den Attentäter des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln, John Wilkes Booth,… …   Deutsch Wikipedia

  • müddət — is. <ər.> 1. Bir işin, hadisənin başlanması ilə qurtarması arasındakı, yaxud bir şey üçün müəyyən edilmiş vaxt, zaman. Təhsil müddəti. – <Qadın:> Molla, məni günaha batırdın, siğənin müddəti çoxdan tamam olmuşdur. Ç.. <Rəhim:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”